Hjemmekompostering av matavfall

Oppdatert av: Teknisk drift (04.jan.2016)

Generelt

Beskrivelse

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

Målgruppe

Privathusholdninger

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Det norske hageselskap
Svanemerkede kompostbeholdere

Samarbeidspartnere

Det lokale avfallsselskapet, Grønn hverdag og det lokale hagelaget

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Teknisk drift
  • Leder: Anne Lise Lønne
  • Telefon: 35986241
  • Telefaks: 34983460
  • Epost anne.l.lonne@Kragero.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 128 , 3791 Kragerø
  • Besøksadresse: Gamle Kragerøvei 12 A , 3770 Kragerø

Andre opplysninger

Sist oppdatert

04.01.2016 14:16Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LOS Hovedemne

LOS Emneord

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902


Underemne

Bottom image