Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Oppdatert av: Enhet for skole (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Beslektede tjenester

Regelverk

Lov

Forvaltningsloven

Retningslinje

Fortsatt lov med skoleturer
Gratisprinsippet (Udir)
Rett til gratis grunnskoleopplæring (rundskriv)

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

04.01.2016 14:16