Frisklivssentral

Oppdatert av: Fysioterapeuttjeneste (12.apr.2016)
Generelt

Beskrivelse

Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre og mestre levevaner. Tilbudene kan inneholde helsesamtale, fysisk aktivitet, kostholdsendring og røykeslutt.
Den fysiske aktiviteten på frisklivssentralene er variert. Målet med frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.
Den fysiske aktiviteten foregår fortrinnsvis utendørs. Hensikten er å gi deltakeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær.

I Kragerø administreres frisklivstilbudet gjennom fysioterapitjenesten. Vi har en variert timeplan med aktiviteter både inne og ute. Vi tilbyr i tillegg Bra Mat kurs (ernæringsveiledning) og KIB kurs (kurs i mestring av belastning), samt egen treningsgruppe for personer med KOLS.

Resept/ henvisning til frisklivssentralen får du hos din fastlege. Resepten varer inntil 12 uker av gangen.

Kontaktpersoner:

 • Tone B. Isaksen 99219837
 • Merete Kimestad 91678065

E-post:frisklivssentralen@kragero.kommune.no

 

Målgruppe

Helsefremmende og forebyggende tiltak for alle innbyggerne, men med spesiell vekt på

 • personer med risikofylt alkoholbruk
 • personer med problemer knyttet til psykiske helse
 • eldre

Samarbeidspartnere

Aktuelle samarbeidspartnere kan være

 • arbeidsgivere
 • bruker- og innvandrerorganisasjoner
 • fastleger
 • frivillige organisasjoner
 • Nav
 • private aktører
 • spesialisthelsetjenesten

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen blant annet tilby helsefremmende og forebyggende tjenester.

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Fysioterapeuttjeneste
 • Leder: Merete Kimestad
 • Telefon: 35986200
 • Epost merete.kimestad@kragero.kommune.no
 • Postadresse: Postboks 1283791 KRAGERØ
 • Besøksadresse: Gamle Kragerøvei 333770 KRAGERØ

Andre opplysninger

Sist oppdatert

12.04.2016 10:01