Fosterhjem - Å være fosterhjem

Oppdatert av: Barneverntjenesten (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/Vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside
Plassering hos slekt eller nettverk

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt barnevernloven § 6-10 og kapittel 4.

Lov

Barnevernloven

Forskrift

Forskrift om fosterhjem

Retningslinje

Fosterhjem (retningslinjer fra BFD)
Fosterhjem og fosterhjemsavtalen
Rutiner til fosterforeldre - Forebygging og håndtering av mistanke om seksuelle overgrep

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

29.11.2016 09:51