Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Oppdatert av: Økonomiavdelingen (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 25.

Lov

Eigedomsskattelova

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

25.08.2017 14:00