Tilskuddsordninger til lag og foreninger i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (24.jan.2017)

Kragerø kommune, Kulturkontoret lyser ut følgende tilskuddsordninger: Kulturmidler til drift - Anleggsmidler og Tilskudd til særskilte prosjekter, tiltak eller gode ideer av forebyggende art for barn og unge.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Kragerø kommunes Servicesenter eller du kan laste ned skjemaet her.

Søknaden sendes til Kragerø kommune – Kulturkontoret, Postboks 128, 3791 Kragerø eller post@kragero.kommune.no

 

Søknadfrist 01. mars