Til frivillige lag og foreninger i Kragerø kommune

Oppdatert av: stein ove sannes (28.okt.2016)

Det gjøres oppmerksom på at kommunen har midler til å støtte frivillige lag og foreninger, som har utestående medlemskontingenter for inneværende år (2016) til barn og unge under 18 år.

Målet med ordningen er å utjevne sosiale forskjeller som barn opplever på grunn av ressurssvakhet i familien, slik at alle barn har anledning til å delta på en fritidsaktivitet.

Ordningen fungerer slik: de familiene som har problemer med å dekke medlemskontingenten for egne barn, kan henvende seg til sin saksbehandler på NAV eller flyktningetjenesten. Disse vil foreta en vurdering om behov for økonomisk støtte.

Frivillige lag og foreninger som tenker at de har utestående kontingenter for barn som kan tenkes at er innenfor målgruppen for ordningen, bes ta dette opp med familiene og evt henvise til denne nettsiden til informasjon. Det understrekes at det er familiene selv som må ta kontakt med sin saksbehandler.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image