Tema

Oppdatert av: stein ove sannes (19.des.2016)

Hva kan vi få ut av et eventyr som Gullhår og de tre bjørnene? Det ligger mange gode forslag på nettet der man for eksempel
kombinerer Bloom's taxonomi og teorien om de mange intelligenser i en rekke meningsfylte oppgaver?
Se eksempel her: Blooms and goldilociks.doc
Bloom's taksonomi dreier seg om seks kognitive lærings/tankenivåer, der man starter ut med det enkleste og går videre oppover i hierarkiet.
De seks nivåene er som følger:

Kilde: http://www.odu.edu/educ/llschult/blooms_taxonomy.htm

Plutark sier: Forstanden er ikke et kar som skal fylles, men en ild som skal tennes!

Her er en lenke som fra New Zealand som jo er kjent for sin progressive pedagogikk og gode skoleresultater.
Lenken viser workshopsinnhold med mange gode verktøy:
http://www.stepping-stones.co.nz/workshops.html

Her er et aktuelt opplegg om olympiaden generelt beregent for begynnertrinnet:
http://www.ceo.woll.catholic.edu.au/curriculum/Differentiation/Blooms-MI_Matrix_Stage_1.doc
og her er et til:
http://www.kurwongbss.qld.edu.au/thinking/MI%20Smarts/smart%20planning/Olympics.doc

Her er flere forskjellige ideer til opplegg fra The English Web Teacher:
http://www.webenglishteacher.com/grimes.html

Dette er et opplegg om å "leve med salt" for 9. - 10. klasse:
http://www.webenglishteacher.com/grimes.html

Dette er et opplegg om gullrushet med australske hendelser. Hva med gullrushet i Finnmark? Kan vi overføre? Eller gullrushet i Klondyke?
http://www.schools.ash.org.au/adelongps/gold/teachers/bloom.doc