Telefonliste for personalet

Oppdatert av: Stig Lemvik (08.aug.2017)

Her er en telefonliste for personalet. Hvis det viser seg at noe ikke stemmer, er det fint om vi kan få en tilbakemelding slik at vi kan oppdatere listen.

 

ADMINISTRASJON

TELEFON

Ingvild Ljåstad, sekretær

41300702/35992530

Stig Bråtane Lemvik, rektor

95815211/35992531

Anette Wang Kristensen, inspektør

95027542/35992532

Vibeke Herfoss, SFO leder

92087010/35992533

 

ASSISTENTER

TELEFON

Eli Bohnhorst

99401811

Hege Dolva Bratland

99308181

Liz Lervik Brekka

90111145

Lise Veronica Andreassen

91564074

Grethe Øyvang Hiis

98088997

Rita Kristensen

41044904

Tarek Kristensen

97720125

Bente Løvstad

91571191

Turid Opheim

99266794

Kari Andersen Tisjø

97534538

Bente Tangen

93424386

Anne Catrin Gundersen

95922606

Anne Karin Karlberg

97577232

Tetyana Barland

90997092

 

FAGARBEIDERE/ BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE

TELEFON

Mona Havnes Solvang

92200594

Miriam Larsen

45141171

 

LÆRERE

TELEFON

Anita Mjelland

90580403

Bente Brekka (spes.ped. team)

95496331

Carolien Måhr-de Zeeuw

47671772

Dag Jørgensen

45870083

Else-Liv Thorsen

47600952

Hanne Bakken

92246706

Håkon B. Nordal

47348858

Ida Ballestad

92096481

Janne Hanche-Olsen (spes.ped. team)

45295179

Kristine Kjellevold Heldal

41219341

Linn Charlotte Therkelsen

92257715

Lisbeth Skarvang Stahl

92294774

Liv Sørbø

97624974

Rebekka N Tolnæs

94829411

Trine Halvorsen         

93891013

Tone Moe Ludvigsen

95040169

 

RENHOLDERE

TELEFON

Ann-Marit Nielsen

98459105

Lill-Anita Gulbransen

90365782