Studiekompetanse

Oppdatert av: Sigrun Sveinsdottir (21.jul.2017)

Søknadsfrist for skoleåret 2017/18 var 1. mars, men vi tar inn søkere så lenge det er plass

Hva?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vi tilbyr fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, historie og naturfag. Du kan ta et eller flere fag. Du kan også kombinere med grunnskolefag. Tilbudet vårt er på dagtid, og hvis du tar alle fag, er det et heldagstilbud. Du kan dele opp kurset og ta noen fag det første året og noen fag det andre året. Hvis du er usikker på hvilke fag du trenger, kan du ta kontakt med oss for å få hjelp til å finne det ut. Vi starter nye kurs i august hvert år.

Hvem?
Kurset er åpent for alle, men de med rett vil ha førsteretten til plass på kurset. Rett på videregående utdanning har du hvis du er over 25 år, og ikke har fullført videregående utdanning fra før. Kunnskapsdepartementet avgjorde i 2014 at det ikke lenger skal være anledning til å være elev på nytt i et fag som allerede er bestått. Dette gjelder da også for voksenopplæringskurs. Departementet viser til ordningen med privatisteksamen i slike tilfeller. For elever innebærer privatistordningen at eleven selv må melde seg opp til privatisteksamen (skjer på privatistweb.no). Fylkeskommunen (telemark.no) har mye nyttig informasjon om privatisteksamen i Telemark.

NYTT  22.mai 2017 gjorde Stortinget endringer i Opplæringsloven: "Dei som har fullført videregående opplæring i eit anna land, men som ikkje får godkjent opplæringa som studikompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg, har òg rett til videregående opplæring". Ungdommer har rett til ordinær videregående frem til det skoleåret de fyller 24 år, jfr. ny §3-1. Voksne over 25 år har rett til videregående for voksne, jfr. ny §4A-3. Ungdommer med rett etter denne endringen kan også velge videregående for voksne. 

Hvordan søker jeg?
Søk elektronisk på http://www.vigo.no/ Trykk på Voksenopplæring, velg opplæring, studiekompetanse generell, og VIT-senteret. Gjerne skriv en kommentar om at du ønsker opplæring i Kragerø.  Ta gjerne en tur innom, ring eller send en e-post for å få hjelp, enten til oss eller Kragerø Videregående skole som administrerer inntaket. Vi tar imot nye studenter så lenge vi har plass.

 For å komme inn på studier ved høyskoler og universiteter i Norge må du i tillegg til de seks fagene vi tilbyr, oppfylle kravene som er beskrevet under.

Generell studiekompetanse (GENS)
Generell studiekompetanse (GENS) er det du trenger for å komme inn på de fleste videre studier i Norge. (Noen studier krever ekstra fag, for eksempel mer matematikk.) For å oppnå GENS må du ha bestått de 6 fagene vi tilbyr og enten ha fagbrev, eller være over 23 år i inntaksåret og ha 5 års praksis. (23/5 regelen). Du kan lese mer om reglene på disse sidene:

Generell studiekompetanse

Hva koster kurset?
Kurset er gratis for alle. Bøkene du trenger, får du låne på skolen. Alle elever må betale en kopiavgift som er på kr 250,- pr semester.

Du kan søke om lån fra Lånekassen.

Lånekassen

Kunnskapsløftet
Vi følger læreplanene i kunnskapsløftet og jobber med kompetansemålene i de ulike læreplanene. Du kan lese mer om læreplanene her:

Læreplaner

Data og Fronter
Digital kompetanse er integrert i alle fagene i skolen. Det betyr at datamaskiner blir mye brukt både på skolen, og som hjelpemiddel mens du jobber med fagene etter skolen. Det er en klar fordel å ha en egen datamaskin selv om dette ikke er noe krav.

Fronter er et elektronisk klasserom vi bruker som informasjonskilde, til innlevering av oppgaver, til opphenting av dokumenter brukt i timene og flere andre ting.

Det vil bli gitt opplæring i bruk av Fronter, powerpoint og word i de første ukene etter skolestart.

Timeplan 2017-18  

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.30-09.15

Engelsk

Matematikk

Naturfag

Norsk

Norsk

09.15-10.00

Engelsk

Matematikk

Naturfag

Norsk

Norsk

10.00-10.30

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

10.30-11.15

Engelsk

Matematikk

Naturfag

Norsk/nynorsk

Norsk

11.15-12.00

Engelsk

Matematikk

Norsk

Norsk/nynorsk

Samfunnsfag

12.00-

13.00

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

13.00-13.45

Engelsk

Matematikk

Norsk

Norsk/nynorsk

Historie

13.45-14.30

Engelsk

Matematikk

Norsk

Norsk/nynorsk

Historie

(Timeplanen er oppdatert pr. juli 2017. Det tas forbehold om endring av timeplanen.)

Det gis undervisning med lærer 4- 5 skoletimer hver dag. En til to skoletimer hver dag brukes til obligatorisk gruppearbeid og selvstudie i fagene norsk, engelsk og matematikk. I fagene naturfag, samfunnsfag og historie er det lærer tilstede i alle timene.

I alle fagene har du elevstatus og avslutter med skriftlige og muntlige eksamener etter reglene for elever. Som elev stilles det krav om oppmøte til undervisningen.

Kontaktlærer
Hvis du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med kontaktlæreren på kurset, Kristina Maloney

kristina.maloney@kragero.kommune.no

eller ringe til skolen: 35 98 59 40

Velkommen til et spennende kurs!