Striden om byvåpenet på biblioteket tirsdag

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Tirsdag 4. oktober kl.16.30 bør alle lokalhistorisk interesserte møte opp i Meierigalleriet på Kragerø bibliotek. Da kommer historiker Lars-Erik Vaale (f.1975) og holder foredraget: ”Striden om byvåpenet i Kragerø 1926-38”.

Vaale er nå engasjert for å skrive en del av Kragerø kommunes historie i bokverket som skal utgis når byen feirer sitt 350-årsjubileum i 2016. Vaale skal i den sammenheng dekke tidsrommet 1850-1950, så dette foredraget er bygget på deler av den forskningen han har gjort i sakens anledning.

I mellomkrigstidens Kragerø var det politisk splittelse, økonomisk krise og stor arbeidsløshet, men også et yrende kulturliv. Dette kom ikke minst til uttrykk i striden om selve symbolet på vår lokale identitet: byvåpenet. Skulle dette preges av en kråke eller en galei? Meningene om dette sto steilt mot hverandre i offentligheten, hvor både leg og lærd deltok i diskusjonen, som særlig toppet seg i årene 1926-38. Spørsmålet fikk ikke en endelig løsning før 28. januar 1938, da regjeringen Nygaardsvold godkjente vårt nåværende byvåpen, som er preget av en sølvformet galei på sort bunn med en gullfarget murkrone. Men hvorfor ble det akkurat slik, og hva gikk diskusjonen om i lokalmiljøet før avgjørelsen ble tatt? Dette er av de spørsmål vi kan få besvart under foredraget denne ettermiddagen.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image