Streik ved Kragerø Energi AS

Oppdatert av: Ruben Tveiten (23.sep.2016)

El og IT-forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat er i streik og har tatt ut medlemmer ansatt i Kragerø Energi AS.

Konsekvensene av streiken er at feil ved strømnettet ikke vil bli utbedret med mindre hensynet til liv og helse eller betydelige verdier tilsier det. Dette innebærer at abonnenter som utsettes for strømbrudd eller andre feil ved strømtilførselen ikke kan forvente at feilen blir rettet mens streiken pågår. Kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner, samt brukere av nødvendig medisinsk utstyr som forutsetter stabil strømtilførsel er unntatt fra streiken, der vil feil bli rettet hvis noe oppstår.

Kragerø Energi vil sammen med kommunen i tillegg vurdere når hensyn til liv og helse eller betydelige verdier tilsier at det bør søkes dispensasjon fra streik.

Spørsmål, eller meldinger om feil ved strømforsyningen, kan rettes til vakttelefonen ved Kragerø Energi tlf. 95063354.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image