Strålende resultater til muntlig eksamen

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Rektorene ved Sannidal ungdomskole og Kragerø skole er meget godt fornøyd med elevenes og lærernes innsats under årets muntlige eksamen. Hele 25 elever fikk karakteren seks som er den høyeste karakteren det er mulig å få. Dessuten fikk hele tre fjerdedeler av samtlige elever enten karakteren seks, fem eller fire. Over 40 prosent fikk fem eller seks. Ingen av elevene ved de to skolene fikk en. Imponerende!

muntlig.jpgPå 10. trinn skal alle elever trekkes ut til en skriftlig og en muntlig eksamen. Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen. Det betyr at organisering, trekking av fag og elever, sensorskolering, hjelpemidler og eksamensoppgaver er et lokalt ansvar. For grunnskolen er det kommunen som har ansvaret. Det viktigste er allikevel at eksamen gir elevene muligheten til å vise kompetansen sin, og at det er en faglig god vurdering.

Grunnskolen i Kragerø har hatt vurdering for læring som eget prosjekt. Det har vært og er et nyttig prosjekt.

- Her ser vi resultater fra prosjektet, sier rektor Inger Lise Berge. Hun registrerer at elevene i svært mange tilfeller skåret bedre enn standpunktkarakteren sin. Det kan bety at de har mer inne enn de viser resten av året.

- Forøvrig er det utrolig moro å se hvor fornøyde elevene blir når de forbedrer standpunktkarakteren sin,  sier hun.

- Vi jobber veldig intenst med muntligeksamen, kan rektor også fortelle. 48 timer før selve eksamenen får elevene vite hva de kommer opp i, og 24 timer før får eleven utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal elevene forberede en presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer. Det trenger ikke være faglæreren til eleven. Forberedelsen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og læreplanen.

- Presentasjonen varer ca. ti minutter, men det er fagsamtalen i etterkant som teller mest, sier rektor Berge. Presentasjonen skal vise dybdelæringen, mens fagsamtalen har fokus på breddekunnskapen. Her er det spørsmål fra hele fagstoffet. Fagsamtalen er viktigere nå enn bare for to år siden, sier hun.

- For meg er dette den beste dagen i året, sier rektor.

- Det er en positivt ladet dag. Her er det mange seire som ikke "synes". Bare det å gå opp fra en tre'er til en firer er stort for den det gjelder, legger hun til. Samtidig ønsker hun å gi ros til lærerne.

- De er utrolig flinke - flinke til å tilrettelegge, oppmuntre og til å gi veiledning. Ja, muntligeksamen er en fest, avslutter Inger Lise Berge. 

blomst.jpg

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image