Stort engasjement om nasjonalparken

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Lørdag 9. mars var det møte om nasjonalparken på Velhuset på Jomfruland.

Omtrent hundre interesserte - både øyboere og tilreisende hadde funnet vegen i det fine, men litt kalde vårværet. Velforeningen hadde nybakte kaker og kaffe og by på. Tusen takk til dere! 

En stille ettermiddag i marsMøtet var ment for både å gi informasjon og å få fram synspunkter og spørsmål, og fungerte bra. Det ble reist mange problemstillinger som det er viktig å ta med i det videre arbeidet.

Flere var opptatt av at de som lever og virker i området må være godt representert i arbeidet videre, og at det bør oppnevnes temagrupper der lokal kompetanse blir brukt. Det var også et ønske om lokal deltakelse i forvaltningsstyret for nasjonalparken når/hvis den blir opprettet. 

Det var ønske om å få et forenklet og mer oversiktlig regelverk enn det som er tilfelle i dag. Det kan gjøres ved å innføre en forskrift som dekker hele området, med mulighet for differensiering  i ulike soner. Flere sa også at med en nasjonalpark der folk bor og virker, er det nødvendig med regler som ikke gjør det unødvendig vanskelig. 

Noen var også bekymret for at nasjonalparken kan bety økt tilstrømning på Jomfruland på sommeren da det er mye folk fra før. Andre var bekymret for at det kan bli mer forsøpling. 

Det var også ønske om å få fram tydeligere hva nasjonalparken skal beskytte, i tillegg til de visjonene som er lagt fram så langt. 

Solnedgang i marsFylkesmannen la for sin del vekt på at vi utgangspunktet tar sikte på at dagens aktiviteter på sjø og land skal kunne fortsette som før, og at vi er lydhyre, både for å få til en god prosess og et godt innhold.

Begge fylkesavisene og Kragerø-Vestmar var til stede. Filmselskapet Bio-Visjon stilte også sterkt. De har ønske om å dokumentere hele prosessen videre.
 

Foto: Fylkesmannen i Telemark
Kontaktperson:
Morten Johannessen,  tlf 35586153/ 90132367, epost: mjo@fmte.no

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image