Støttetjenester for barnefamilier

Oppdatert av: stein ove sannes (16.des.2016)

Kragerø kommune har utarbeidet en oversikt over hvor en kan finne støtte ved:

- barnas utvikling, helse eller opplæring

- bekymring for omsorgssituasjonen

- bekymring for en ungdoms trivsel og oppførsel

- behov for omfattende helsehjelp og avlastning

- bekymring for økonomisk situasjon

- en har behov for veiledning

- når foresatte vurderer å skille lag

- ved radikalisering

Trykk her