Støtte til sommerferieopplevelser for barnefamilier 2017

Oppdatert av: stein ove sannes (01.jun.2017)

Kragerø kommune ønsker å bistå barnefamilier med lavinntekt til et ferieopphold og/eller opplevelser i sommer.

Det kan f.eks. dreie seg om støtte til et hotellopphold, leie av en fritidsbolig, leie en leilighet i en storby, inngangsbilletter til attraksjoner, reisekostnader og annet. 

Begrunnet søknad (kortfattet) sendes per epost til knut.j.arntzen@kragero.kommune.no og merkes «Søknad om støtte til sommerferieopplevelser 2017» i emnefeltet. Skriv noe om familiens feriebudsjett og ferieønsker. 

Hver familie som får støtte blir invitert til et møte der feriestøtten avtales.

Søknaden vil bli vurdert i samarbeid med NAV.                                              

Søknadsfrist: mandag 12. juni kl. 12.00.