Start for ny skolestrukturdebatt

Oppdatert av: Mette Ofstad (07.mar.2012)

Onsdag 7. mars ble høringsutkastet til ny skolestruktur offentliggjort. Utkastet går nå til høring til Ungdomsrådet, velforeningene, alle FAU'ene og samarbeidsutvalgene ved skolene. Høringen legger grunnlag for saken som skal opp i kommunestyret 3. mai.

Onsdag kveld møter skolesjef Gro Lien  det kommunale foreldreutvalget. Hun vil orientere om saken. Høringen legger opp til en hovedløsning i fem punkter. Alle skolene blir mer eller mindre berørt. Den skolen som blir minst berørt i forslaget er Helle skole der det bare er snakk om en endring av kretsgrensene for å benytte seg av den kapasiteten skolen er bygd for. De to øyskolene blir foreslått nedlagt og elevene overført til Kalstad skole der også elevene på barnetrinnet ved Kragerø barne- og ungdomsskole (KBU) foreslås overført.  KBU blir da en ren ungdomsskole. Det blir da plass til elevene ved Sannidal ungdomsskole som foreslås overført hit. Levangsheia skole foreslås flyttet til Sannidal skole der kretsgrensene justeres slik at den beholdes som en enparallellskole.

Skulle resultatet bli slik vil Kragerø ende opp med en ren ungdomsskole og tre barneskoler der kommunens ca. 1100 elever vil bli fordelt.

Men saken er på ingen måte avgjort. Etter høringen blir det utarbeidet en sak som skal til politisk behandling først i Hovedutvalg for læring og utvikling 19. april, i formannskapet 24. april og i kommunestyret 3. mai.

- Jeg håper på en konstruktiv debatt i de forskjellige høringsinstansene som vil belyse de forskjellige alternativene der både motforestillinger og fordeler ved forslagene kommer fram, sier skolesjefen.

Høringsbrevet finner du her og hele høringsnotatet finner du her.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image