Søke barnehageplass

Oppdatert av: Berit Solli Larsen (27.jan.2017)

Til Søknadskjema

Hvordan søke om barnehageplass?

  • Kragerø kommune har full barnehagedekning til alle barn med barnehagerett, det vil si barn som fyller ett år innen september og som søker plass ved hovedopptaket 1.mars. Barn som fyller ett år i september eller oktober har rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år dersom det er søkt om plass i hovedopptaket 1.mars. (Barnehageloven § 12a)
  • De som søker plass ellers i året, eller som ikke har barnehagerett, står på venteliste i påvente av ledig plass. Hvis det ikke er ledig plass i den barnehagen som er ført opp som førsteprioritet, gis det eventuelt tilbud om plass i en annen barnehage.
  • Opptaket er samordnet mellom kommunale og private barnehager, og foretas  i samarbeid med alle barnehagelederne.
  • Søknadsskjema til barnehageplass ligger på Kragerø kommunes hjemmesider, samt på alle barnehagenes hjemmesider.
  • Alle søknadene må leveres elektronisk, det vil si at de må fylles ut på og sendes via en PC. Søkere uten tilgang til en datamaskin, eller som trenger hjelp til utfylling av skjema, kan få hjelp i en av barnehagene, på Rådhuset, hos Oppvekstkontoret på Stilnestangen eller på biblioteket.
  • Samme skjema brukes til de kommunale og private barnehagene.
  • I følge vedtektene for kommunens barnehager må barnet være registrert bosatt i kommunen ved oppstart i barnehagen.
  • De som allerede har plass i en barnehage men ønsker å bytte over til en annen barnehage, fyller ut samme skjema men krysser av på "overføring innen kommunen".
  • Skal det søkes plass til flere barn, fylles det ut ett skjema pr. barn.
  • I ”Vedtekter for Kragerø Kommunes barnehager” og i ”Administrativ plan” gis det mer informasjon om det å ha barnehageplass i Kragerø kommune.