Søknadspliktig med egen sandstrand

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Du må ha tillatelse for å lage sandstrand. Påfylling av sand på egen eiendom vil i de fleste tilfeller være søknadspliktig. Det er ikke fritt frem å lage sin egen kunstige sandstrand eller fylle på sand i et område på sin egen eiendom.

Etablering og vedlikehold av sandstrender kan i mange tilfeller ha negativ effekt på det biologiske mangfoldet og føre til innføring av fremmede arter. I tillegg kan tiltaket virke privatiserende for allmennheten, samt føre til forurensning. Mange gruntvannsområder er sentrale oppvekststeder for fisk, og bløtbunnsområder og ålegrassamfunn har svært stor biologisk produksjon og utgjør viktige marine økosystemer. Slike områder er også viktige næringsområder for sjøfugl. Hvor stor påvirkning påfylling av sand får for et område er avhengig av opprinnelige bunnforhold i området, mengde og type sand som fylles på, og hvordan bunnforholdene blir etter påfyllingen.

Se mer fra Fylkesmannens sider

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image