Skolens visjon

Oppdatert av: stein ove sannes (25.jan.2010)

Kragerøskolene:
Alle barn skal regelmessig oppleve gleden av å lykkes faglig, sosialt, individuelt og i gruppe.


 

Ved Sannidal skole arbeider vi for å utvikle et positivt læringsmiljø i et trygt sosialt fellesskap.