Skolens pedagogiske plattform

Oppdatert av: stein ove sannes (26.apr.2017)

Gjennom elevsamtaler får eleven hjelp til å reflektere over egen innsats, eget arbeid, egen læring og å sette seg mål fremover.

Ukeplaner, arbeidsplaner, planbok, jevnlige prøver og mappevurdering brukes for å hjelpe eleven i vurderingsarbeidet.

livet_i_fjaera.jpgGjennom klare beskjeder og mål blir eleven trygg på hva som forventes og hva som skal gjøres både faglig og i sosiale sammenhenger.

Alle elevene blir lyttet til i skolehverdagen. Hver klasse holder jevnlige møter der de tar opp saker som angår dem. Hvert trinn har også en elevrepresentant som møter i elevrådet, der elevene diskuterer saker som angår hele skolen. Vi har faste allmøter der alle elevene fra 1. til 7. trinn bidrar med innslag.

 

solfest_rundt_bordet.jpg

Alle elevene skal føle seg trygge på skolen. Trygghet er en forutsetning for god læring. Det skal ikke foregå mobbing på skolen, og Levangsheia Skole har skrevet under et mobbemanifest. Vi er forskjellige, men likeverdige, og dette skal respekteres. Vi legger vekt på å ha et trivelig skolemiljø med aktive elever som bruker skolens rom og utstyr.

 

morro_med_skitur.jpg

Alle elever har en gruppe å høre til, og en kontaktlærer til hjelp og veiledning. De minste elevene har en større fadder, og det legges opp til felles aktiviteter for disse. Undervisningen kan også foregå på tvers av grupper og trinn, men stort sett følger elevene årstrinnet sitt. Utenom skolebygningen, vil vi bruke naturen, nærområdet, byen med bedrifter, kommunale kontorer, etater og museer som læringsarena.

 

pizza_med_kokken.jpg

 

sykkel.jpg


Undervisningen er organisert i økter, der vi kan ta pauser når det passer. Vi prøver likevel å ha flest mulig felles pauser slik at hele skolen kan være sammen i friminuttene.

lek_i_skolegaarden_1.jpg

lek_i_skolegaarden_2.jpg 

  

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image