Skolens åpningstider

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

Skolen begynner 08.45 alle dager for alle trinn.

Mandag slutter skolen 11.30 for 1.-4.trinn og 13.30 for 6.-7.trinn. Tilbud om leksehjelp for 5.-7. trinn mellom 13.30 og 14.45.                                                             

Tirsdag, torsdag og fredag slutter alle trinn 14.30.

Onsdag slutter 1.-3. trinn 11.35 og 4.-7. trinn slutter 14.05

Bussen hjem går  11.45 og 14.45. Elevene har tilsyn i skolegården frem til bussen kommer.