Skolefritidsordningen - SFO

Oppdatert av: stein ove sannes (16.jan.2017)

Skolefritidsordningen har fått nye vedtekter, gjeldende fra 1. august 2014. Disse finner du her.  Av den grunn er også søknadsskjemaet nytt.

Du finner det nye søknadsskjemaet for Skolefritidsordningen i Kragerø kommune under -  enten som Wordfil, ODT-fil  eller PDF-fil. Vær oppmerksom på at barnet nå har  tildelt plass i SFO helt til den sies opp. Foresatte behøver dermed ikke å søke hvert år. Ønsker man å endre oppholdstiden, må dette søkes om på ordinær måte. Se nærmere om dette i vedtektene.

Prisene ligger inne under tjenester. Disse endrer seg noe fra år til år. Dette bestemmes i det årlige budsjettmøtet i desember.