Skolefritidsordningen - SFO

Oppdatert av: stein ove sannes (11.apr.2017)

Dette er informasjon som er felles for alle skolefritidsordninger (SFO) i Kragerø. Detaljerte opplysninger om innholdet i den enkelte SFO får du gjennom planer som utarbeides ved hver SFO.

Her er det nye søkeskjemaet. Husk fristen 1. mai

Generell informasjon (ellers henvises til vedtektene på egen lenke)

Skolefritidsordningen er for alle elever på 1.- 4. trinn og for elever med særskilte behov på 1.- 7. trinn. Rektor er administrativ og faglig leder.

Skolefritidsordningen skal kjennetegnes ved:

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • å gi gode muligheter for leksehjelp.

Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for skolefritidsordningen som sikrer samordning av skole, SFO, leksehjelp og fritid. Målet for SFO er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel. Elever skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på Skolefritidsordningen.

Søknadsfrist: Hovedopptaket til skolefritidsordningen for elever på 1. trinn er 1. mai. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved SFO for hvert år.

Kragerø kommune har SFO ved følgende skoler:
Kragerø skole - leder: Paul Gundersen, tlf. 35985408
rektor: Ingeborg Goplen, tlf. 35985405
Sannidal skole - leder: Hege Skauen, tlf. 35982533
rektor: Stig Bråtane Lemvik, tlf. 35992531
Helle skole - leder: Heidi Solheim Brattli, tlf. 35985033
rektor: Anette Alstrup, tlf. 35985031
Levangsheia Skole- leder: Vibeke Herfoss, tlf. 92087010
rektor:Gunn Synøve Olaisen tlf. 35985490