Skoledagen

Oppdatert av: Stig Lemvik (01.aug.2017)

SKOLEDAGEN 

Her er en oversikt over hvordan skoledagen er organisert. 

TIME

KLOKKESETT

1. time:

08.50 – 09.35

2. time:

09.35 – 10.20

Pause:

10.20 – 10.45

Mat:

10.45 – 11.05

3. time:

11.05 – 11.50

4.time:

11.50 – 12.35

Pause:

12.35 – 13.00

5. time:

13.00 – 13.45

6.time:

13.45 – 14.30