Skjærgårdsnettverk – erfaringsutveksling over kommune- og fylkesgrenser

Oppdatert av: stein ove sannes (19.nov.2010)

Kragerø deltar i programmet ”Livskraftige kommuner” for å jobbe systematisk og kreativt med miljø- og samfunnsutvikling i nettverk med andre kommuner.

I regi av KS har kommunene i Hurum, Fredrikstad, Bærum, Larvik, Arendal (delvis) og Kragerø avholdt 8 samlinger i perioden 1.1.2006 – 31.12.2010.

Deltakerkommunene har fått styrket kompetanse på miljø- og samfunnsutvikling og sett på hverandres arbeidsmetoder og verktøy som støtter opp om det lokale miljøarbeidet. Hovedfokus har vært arealpolitiske hensyn i strandsoneforvaltning, friluftsliv og livskvalitet. Kommunene har på samlingene gitt innspill angående utfordringene i strandkommunene og forventer at det danner grunnlag for å videreutvikle statlige rammebetingelser og virkemidler for det lokale miljø- og samfunnsutviklingsarbeidet.

KS har laget fakta/ark over viktige måloppnåelse i kommunene og vedlagt følger fakta om Kragerø når det gjelder forankring av miljøsatsingen og hvordan gjennomføring sikres.

Fakta/ark med mer informasjon finner du her.

For mer informasjon kontakt ordfører eller varaordfører.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image