Skiltplan Jomfruland

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Etter anmodning fra styret for utvalgt kulturlandskap Jomfruland/ Stråholmen har Kragerø kommune lagt Skiltplan Jomfruland ut på høring. Høringsfristen er 15.august d.å. Formålet er en oppgradering av dagens skilting og å få en mer ensartet utforming.

 

Om høringen og bakgrunnen              Skiltplan Jomfruland