Siste dag for forhåndsstemming er fredag 9. september

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Siste dag for ordinær forhåndsstemming er fredag 9. september. Du kan avlegge forhåndsstemme enten på Kragerø bibliotek som stenger kl.1500 denne fredagen eller på Servicesenteret på Kragerø Rådhus som stenger kl. 15.30.

Hvor kan du forhåndsstemme?

I Kragerø kommune kan man avgi forhåndsstemme på Servicesenteret i Rådhuset eller på Kragerø bibliotek.
Du kan forøvrig forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallsført. Hvis du stemmer utenfor kommunen eller fylket du er registrert som bosatt i, vil du ved kommunestyre- og fylkestingsvalget få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti /partigruppe du vil stemme på. Du kan også benytte medbrakte stemmesedler fra egen kommune. Ta kontakt med kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om hvor og når du kan forhåndsstemme.

Når kan du forhåndsstemme?

Tidligstemmegivning

Forhåndsstemming startet i år 1. juli og ble benyttet av dem som ikke hadde mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning og heller ikke på valgdagen. Tidligstemmegivning foregikk i perioden 1. juli til og med 9. august.

Ordinær forhåndsstemmegivning

Den 10. august startet den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan stemme helt fram til 9. september enten på Servicesenteret eller på biblioteket.

Det har også vært anledning til å forhåndsstemme i utlandet, men fristen her har gått ut (2. september). Årsaken til den tidligere fristen er at stemmen skal nå fram gjennom posten til opptelling ved valget.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image