SELVHJELPSGRUPPE TIL PÅRØRENDE TIL RUSAVHENGIGE

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Miljøterapeut teamet ønsker å sette i gang en gruppe for pårørende av rusavhengige i Kragerø.

Vi ser at pårørende kan føle seg alene om sine problemer og det som skjer i familien. Situasjonen som pårørende kan ofte oppleves som uforutsigbar og med liten mulighet for kontroll over egen livssituasjon. De lever ofte i en konstant ”kriseberedskap” som kan få innvirkning på flere arenaer som for eksempel jobb, skole og annet sosialt liv. Dette kan igjen føre til økonomiske problemer, muskelplager, søvn og konsentrasjonsproblemer, depresjon og følelse av skyld og skam.

 

HVA ER EN SELVHJELPSGRUPPE

-         Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, og gå inn i en prosess sammen med andre for å oppnå forandring

-         Selvhjelps gruppe er for mennesker som har noe i livet de ønsker å gjøre noe med.

-         Selvhjelp handler om hvordan du har det nå, ikke om hvorfor det er slik eller hvem som har skylden

-         Det er godt å snakke med andre som forstår hvilken situasjon du er i.

 

Vi ønsker å starte en kvinnegruppe. Det vil si pårørende som er mødre, søsken, ektefeller, samboer, kjæreste, og andre som har en tett relasjon til en rusmisbruker.Gruppa vil bestå av fire til åtte personer. Den vil være på et fast sted til en fast tid. Alle må skrive under taushetserklæring før gruppa settes i gang.Vi vil få hjelp til å starte gruppa av Britt Karlsen, som jobber på veiledningssenteret for pårørende i Skien. Hun har lang erfaring med pårørende grupper.

Er dette noe for deg!!

Ring Ingeborg 99217443               Innen 15. september                     

     

Enhet for helse og rehabilitering

Miljøterapeutteam

Ingeborg Kivle                                                           

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image