Sannidal barnehage

Oppdatert av: Berit Solli Larsen (13.feb.2017)

Sannidal barnehage er en 4 avdelings barnehage på Nordre Tangen vei i Sannidal.
Vi har fokus på barn, barn og medbestemmelse, vennskap og lek. Vi ønsker at barn som har gått i Sannidal barnehage vil ha med seg mange gode opplevelser i naturen. 

Barnehagen ligger sentralt i bygda. Vi følger naturen året rundt, og har mange fine turplasser i nærmiljøet. Vi har lyse og trivelige barnehagelokaler, der vi har innredet og møblert med tanke på barnas lek og muligheter til å velge aktiviteter. Uteplassen vår er stor, med mulighet til allsidig lek i ulendt terreng. De minste barna har en skjermet uteplass.

Vi har delt barnehagen i tre baser; Base Eik, Base Bjørk og Base Gran. På base Eik og Bjørk er barna i alderen 2-5 år. På base Gran er barna i alderen 1-3 år.  Vi jobber i aldergrupper, aktivitetsgrupper og har turgrupper  på tvers av basene.

 

 

Vi ønsker at foreldrene skal oppleve at de har et trygt og godt barnehagetilbud som ivaretar deres barn og som støtter opp om foreldreoppgaven.

Barnehagen bruker Mykid som kommunikasjonsmiddel mellom barnehagen og foreldre/foresatte.

Her ligger Sannidal barnehage

Vi håper at du og barnet ditt vil trives hos oss smiley Er det noe du lurer på, så ta kontakt med oss.

Telefon/ adresse: 

Sannidal Barnehage
Norde Tangen vei 28
3766 Sannidal

Tlf. Barnehagen administrasjon: 35 98 63 50/51
Base Gran og Eik: 35 98 63 53/56
Base Bjørk: 35 98 63 52/55

E-post: anne.tobiassen@kragero.kommune.no

      Gamma vår

Oversikt over Sannidal barnehage
Tittel Dato
Skjema 16.12.2016 02:15