SAMTYKKESKJEMA

Oppdatert av: Stig Lemvik (01.aug.2017)

Hvert år ved skolestart gir foreldre/foresatte ved skolen samtykke i forhold til bilbruk, bilder, skolekatalog, bading, deltakelse på førjulsgudstjenesten i Sannidal kirke/alernativt opplegg i skjemaet. 

Skjemaet ligger her på hjemmesiden, og ønsker dere å endre på det dere har levert tidligere, er dette fullt mulig.

Trykk her:   /www/kragero/resource.nsf/files/1143059967-samtykkeskjema_2016_-_2017/$FILE/samtykkeskjema_2016_-_2017.pdf