Samfunnsfag

Oppdatert av: Sigrun Sveinsdottir (21.jul.2017)

Faget samfunnsfag handler om lokalsamfunnet, landet vårt og det internasjonale samfunnet. Du lærer om hvordan dette samfunnsmaskineriet er bygd opp, hvordan vi påvirkes av det, og hvilke muligheter du selv har til å påvirke utviklingen i den verden vi lever i.

Like viktig er det at vi selv lærer oss å tenke over, undersøke og vurdere forskjellige sider ved samfunnsforholdene, og gjøre oss opp en mening om hvordan forholdene burde være.

Undervisning
Samfunnsfag er i fjerde time på fredager. I denne timen vil det stort sett være forelesninger. Lesingen og arbeidet med stoffet må du gjøre hjemme.

Bøker
Bøker lånes gratis på kurset. Vi bruker verket Streif fra Samlaget.

Streif

Fronter og data
Vi bruker Fronters samfunnsfagsrom (elektronisk klasserom) regelmessig. Her blir powerpoint til forelesningene lagt ut.

Læreplan
Vi følger Kunnskapsløftets læreplan i samfunnsfag:

Læreplan i samfunnsfag

Karakterer og eksamener
Standpunktkarakterene blir satt på grunnlag av prøver, innleverte arbeid og muntlige framføringer. I samfunnsfag kan du bli trukket ut til muntlig eksamen. Eksamen blir i mai/juni.