Samfunnsfag

Oppdatert av: stein ove sannes (19.des.2016)

De gamle plansjene som Høgskolen i Vestfold har lagt inn på nettet, er en fin ressurs og brukelig til mye. Her er adressen: http://www-lu.hive.no/plansjer Her er alt fra menneskets anatomi til dyr, planter og historie og geografi og enda mer.


Klikker du på lenken historie kommer du fram til en veldig fin ressurs om

som universitetet i Bergen har lagt inn, kalt "Gamle naboer". Over ser dere tidslinja som er klikkbar og med mye stoff.

__________________________________________________________________________________

Frimerkene forteller - en reise i kolonialismen

http://www-lu.hive.no/frimerker/menyside.html


Frimerkene forteller er et prosjekt innenfor samfunnsfag, primært tiltenkt grunnskole og videregående skole. Også andre som er interesserte i frimerker og tidligere britiske kolonier vil sikkert finne nettstedet av interesse. Storbritania hadde på det meste ca 100 kolonier i sin besittelse, og nettstedet inneholder 38 av disse. De er delvis valgt med tanke på jevn fordeling over hele verden og skolens læreplaner.

Hva består nettstedet av?
Nettstedet inneholder et historisk tilbakeblikk på kolonialisme, fra fønikernes kolonialiseringer for over 3000 år siden og fram til vår egen tid.

Nettstedet har et oversiktskart over hele verden, der de ulike verdensdelene vises i ulike farger. Ved å klikke på en verdensdel, får du opp et nytt kart over den valgte verdensdelen. Her finner du et antall tidligere britiske kolonier du kan velge. Hver koloni består at et arbeidsark med 1-3 frimerker, med problemstillinger og arbeidsoppgaver knyttet til frimerkene. Tilsammen 38 kolonier er nå lagt ut.

Les mer selv på nettadressen over. Ideen med å bruke frimerker kan selvsagt overføres til andre tema og andre fag.