SALG AV TOMTEOMRÅDE TIL FLERBOLIGER – STABBESTAD

Oppdatert av: Ruben Tveiten (11.mar.2016)

Kragerø kommune vedtok i formannskapet 17/10-06 at det i områder, regulert for flerboliger i kommunale boligfelt, skal inviteres til utarbeidelse av et enkelt skisseprosjekt av interesserte aktører.

I denne forbindelse selger Kragerø kommune tomteområde, regulert til flerboliger i boligfelt, på Stabbestad.

Det kan opplyses at tomteprisen er kr 47,- pr. m², i tillegg kommer kostnader ved oppmåling samt utgifter til tinglysning. Anleggsbidraget er kr 200.581,- som det betales 70 % av pr. oppførte enhet til Kragerø kommune.

I formannskapets vedtak, er det vedtatt at interesserte aktører inviteres til å utarbeide et enkelt skisseprosjekt over området som er aktuelt. I denne forbindelse inviteres interesserte aktører, på Stabbestad til å utarbeide et enkelt skisseprosjekt, som tilbyes Kragerø kommune.

Skisseprosjektene vurderes ut i fra følgende kriterier:

  •  Arkitektonisk utforming.
  •  Grad av utnyttelse.
  •  Antatt utsalgspris pr. enhet.
  •  Gjennomføringstakt og ferdigstillelse.

Valget av tilbyder legges frem for Formannskapet etter innstilling fra Rådmann.

Forutsetninger og premisser for tilbudet fåes ved henvendelse til kommunens servicesenter på Rådhuset, tlf. 35 98 62 00

Kart og prospekt finner du her og under.

For andre spørsmål kontakt:

Avdelingsingeniør Heidi Howatson, tlf.: 992 05 723

Saksbehandler Paula Hobbs tlf.: 35 98 62 20

 

Tilbud kan sendes innen 31.mars 2016, kl. 12.00 til:

Kragerø kommune, Enhet for eiendom og tekniske tjenester

Postboks 128, 3791 Kragerø.

prospekt_-_salg_av_flerboligtomt_-_stabbestad.pdf                           reguleringsbestemmelser.pdf 
Prospekt                            Reguleringsbestemmelser

utsnitt_av_reguleringsplan.pdf                            bebyggelsesplan.pdf
Utsnitt av reguleringsplan     Bebyggelsesplan

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image