SALG AV TOMTEOMRÅDE TIL FLERBOLIGER – HOLT II

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

I denne forbindelse inviteres interesserte aktører, til å utarbeide et konsept, som tilbys Kragerø kommune.

Kragerø kommune vedtok i formannskapet 17/10-06 at det i områder, regulert for flerboliger i kommunale boligfelt, skal inviteres til utarbeidelse av et enkelt skisseprosjekt av interesserte aktører.

I denne forbindelse selger Kragerø kommune tomteområde, regulert til flerboliger i boligfelt, på Holt II.

Det kan opplyses at tomteprisen er kr 39,66,- pr. m², i tillegg kommer kostnader ved oppmåling samt utgifter til tinglysning. Anleggsbidraget er kr 360 644,- som det betales 70 % av pr. oppførte enhet til Kragerø kommune.

I formannskapets vedtak, er det vedtatt at interesserte aktører inviteres til å utarbeide et enkelt skisseprosjekt over området som er aktuelt. I denne forbindelse inviteres interesserte aktører, til å utarbeide et slikt konsept, som tilbyes Kragerø kommune.

Skisseprosjektene vurderes ut i fra følgende kriterier:

  •  Arkitektonisk utforming.
  •  Grad av utnyttelse.
  •  Antatt utsalgspris pr. enhet.
  •  Gjennomføringstakt og ferdigstillelse.

Valget av tilbyder legges frem for Formannskapet etter innstilling fra Rådmann.

Forutsetninger og premisser for tilbudet

For andre spørsmål kontakt:

Avdelingsingeniør Odd Morten Dalen, tlf.: 99 20 57 75
Saksbehandler Paula Hobbs, tlf.: 99 21 74 41

Tilbud leveres innen 2. november 2012, kl 12:00 til:

Kragerø kommune, Enhet for eiendom.

Postboks 128, 3791 Kragerø.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image