Rutiner ved høyt elevfravær

Oppdatert av: stein ove sannes (16.des.2016)

Både skole og hjem har et ansvar for at eleven møter på skolen. Foreldrene må sørge for å legge hverdagen til rette slik at eleven møter uthvilt og opplagt på skolen, har klær etter vær og niste med seg, og at skolearbeid er gjort til rett tid. Skolen har hovedansvaret for at eleven får utbytte av undervisningen ved å sørge for et godt læringsmiljø. Kragerø kommune har utarbeidet rutiner for hva skolen skal gjøre dersom en elev har høyt fravær. Der står det også hva som forventes av foreldrene. Rutinene finner du her.