Revisjon av prioriteringsliste for Idretts- og nærmiljøanlegg.

Oppdatert av: stein ove sannes (26.sep.2017)

Kragerø kommune skal i høst foreta en revisjon av gjeldende prioriteringsliste for søknader om spillemidler/tippemidler til idretts- og nærmiljøanlegg.

Anlegg det søkes om spillemidler til må være prioritert på denne lista.  Innmelding av nye anlegg skjer på eget skjema som fås ved henvendelse til Kulturkontoret, som også vil være behjelpelig med utfylling av dette.

Nåværende prioriterte idrettsanlegg er følgende:

1.         Ny pistolbane – Kragerø og Drangedal Pistolklubb

2.         Utvidelse klubbhus – Sannidal Jeger & Fisk

3.         Rehabilitering lysanlegg Torsdal.

4.         Rehabilitering gressbane og bygging av avlastningsbane med kunstgress til kamparena på

             Kragerø Stadion.

5.         Skateanlegg Kolbånn – Sannidal IL

6.         Tursti Kalstad-tjenna.

7.         Ny standplass 100 m – Sannidal skytterlag

8.         Sandvollybane Kalstad – Kragerø VGS

9.         Rehabilitering Lønne golfklubb

10.       Basketbane – Helle Forum/Helle IF

11.       Skateanlegg Kalstadbanen – Kragerø kommune

12.       Håndball/Tennisbane – Helle Forum/Helle IF

13.       Flytting tennisbaner Kalstad.

14.       Rehabilitering skianlegg og friområde i Studsdalen – Kragerø

15.       Brygger, molo, strand, stupebrett m.v. – Kragerø Seilforening

16.       Kunstgressbane 7 fotball – Sannidal Idrettslag

17.       Ny vei standplass 200 m – Sannidal Skytterlag

18.       Lagerbygg, verksted og redskapsbod – Sannidal Jeger & Fisk

19.       Omlegging gressbane på Gåsemyr – Levangsheia IL

20.       Utvidelse av klubbhus – Sannidal Skytterlag

 

Regionale idrettsanlegg:

1.         Regionalt anlegg for motorsport – Sørlandets Motorsenter – Nilsbukjær i Sannidal.

 

Nærmiljøanlegg:

1.         Ballbinge - Kilen Vel

2.         Ballbinge – Sannidal barnehage

3.         Utskifting lysarmatur turvei Holt – Kolbånn – Sannidal IL

4.         Anlegg for skating, bmx og rolerblads. - Kragerø Street Club

5.         BMX-anlegg Studsdalen – Kragerø Street Club/Kragerø kommune.

6.         Aktivitetsanlegg i Studsdalen – Kragerø kommune.

7.         Lagerbygning – Mo Bedehus

8.         Hinderløype på Gåsmyr – Levangsheia IL

9.         Tursti i Sollia – Sollia II Vel

10.       Tursti – Østre Øydistrikts Vel

11.       Miniatyrskytterbane – Kjølebrønd Vel

 

Nye anlegg bes innmeldt til Kragerø kommune, Kulturkontoret, Postboks 128,

3791 Kragerø eller post@kragero.kommune.no

Skjema for registering av nye prosjektplaner

Orientering om spillemidler/tippemidler finnes på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2017--v-0732-b/id2559025/