Reguleringsplan Lønnevegen - Tangen

Oppdatert av: stein ove sannes (22.mai.2017)

Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for gang og sykkelveg langs fv. 351 Kjølebrøndsvegen. Hensikten med prosjektet er å bedre framkommeligheten og  øke trafikksikkerheten for gående og syklende. Prinsippene i gjeldende reguleringsplan for E18 Tangenkrysset, som ble vedtatt i kommunestyret 4. februar 2016, ligger til grunn for planarbeidet.

Reguleringsplanen legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 22. mars – 3. mai 2017. Merknader sendes Statens vegvesen med kopi til Kragerø kommune.

 

                      
Annonse          Brev til off. ettersyn             Planbeskrivelse

                       
Reg. best.          Oversiktskart               Reguleringsplankart

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image