Reguleringsplan Løkkebakken

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

              
Reguleringsbestemmelser    Planbeskrivelse

              
Plankart                           Utsnitt kommuneplan


Situasjonsplan

Link til behandlingen i bygningsrådet 9.11.2011, sak 0151/11.