Reguleringsplan for Del av Dalane, Sjåen, Kalstad og Stene

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

                     
Plankart      Reguleringsbestemmelser     PlanbeskrivelseLink til behandling i bygningsrådet 07.12.2011, sak 40/10.