REGULERINGSPLAN/DETALJREGULERING KIRKESUND SKÅTØY gnr 30 og bnr 31

Oppdatert av: stein ove sannes (21.des.2016)

Frist for merknader 29.11.2016

pdf.jpg           pdf.jpg             pdf.jpg
Beskrivelse                   Bestemmelser                Plankart

pdf.jpg              pdf.jpg               pdf.jpg
Illustrasjon                        Annonse               Saksutskrift