Reguleringsendring - detaljplan for del av Rørvik søndre, del av gnr 12.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Reguleringsendring - detaljplan for del av Rørvik søndre, del av gnr 12. (to alternativ)


Høringsfristen er 21.10.11


Beskrivelse 10.08.11

                                


Plankart alt. 1                   Reguleringsbest. alt 1


                    
Plankart alt. 2                   Reguleringsbest. alt 2