Reguleringsendring av bebyggelsesplan ved Kragerø Resort ble godkjent i kommunestyret 15.6.2017, sak 45/17.

Oppdatert av: stein ove sannes (15.aug.2017)

Endringsforslaget legger til rette for at gjeldende avtaler om utleieplikt kan bortfalle for enkelte av de seksjonerte leilighetene jmf planforslaget.

Klagefrist på vedtaket er 3 uker fra kunngjøringsdato.

                     
Kunngjøring             Planbeskrivelse                Plankart

               
Reguleringsbest.           Saksfremstilling