Regulativ for anløpsavgift og vederlag i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (30.jan.2017)

Gjelder for Kragerø kommunes sjøområde i perioden 1.1.2017 – 31.12.2017. Vedtatt av Kragerø Havnestyre etter Havne- og Farvannsloven LOV-2009-04-17-19

Oversikt over Regulativ for anløpsavgift og vederlag i Kragerø
Tittel Dato
1. Anløpsavgift 30.01.2017 03:20
2. Kaigebyr 30.01.2017 03:21
3. Varegebyr 30.01.2017 03:22
4. Bruk av kommunens sjøområde 30.01.2017 03:23
5. Priser for leie av utstyr og kjøp av div. tjenester + strøm 30.01.2017 03:23
6. Avfall 30.01.2017 03:24
7. Fortøyning 30.01.2017 03:25
8. ISPS 31.01.2017 11:18
9. Saksbehandlingsgebyr 31.01.2017 11:19
10. Beboerhavner 31.01.2017 11:20
11. Gjestehavner 31.01.2017 11:20
12. Vinteropplag ved kai i gjestehavn 31.01.2017 11:21
13. Opplag av fritidsbåter 31.01.2017 11:22
14. Parkering 31.01.2017 11:23
15. Fiskefartøyer, vederlag 31.01.2017 11:24
16. Taxibåter, årsavgift 31.01.2017 11:25
Bestemmelser for kommunale båtplasser 31.01.2017 11:25
Forskrift om kommunalt saksgebyr 31.01.2017 11:26