Referat fra møte 1. september

Oppdatert av: stein ove sannes (16.des.2016)

Referat fra FAU

Sted: SFOlokalene, Sannidal skole

Tid: Torsdag 1. september 2016 kl. 19.00 - 20.00

Til stede: Ann Helen Ahlgren, Jane Lidal, Cathrine Einertsen, Camilla Hedberg, Trude Andersen

Forfall: Linn S. Wang, Agnhild Fuglestveit

Saker:

Sak 1 - 16/17: Konstituering

Leder: Jane Lidal

Nestleder: Ann Helen Ahlgren

Referent: Linn Solbekk Wang

Økonomikontakt: CAmilla Hedberg

Medlemmer i samarbeidsutvalget: Jane Lidal, Cathrine Einertsen

Medlemmer i skolemiljøutvalget: Jane Lidal, Cathrine Einertsen, Ragnhild Fuglestveit, Trude Andersen

 

Sak 2 - 16/17: FAU dette skoleåret

Rektor orienterte om sin rolle i FAU

Camilla orienterte om den økonomiske situasjonen

FAU ønsker referat som sendes på e-post til skolen og som deretter legges ut på skolens hjemmesider.

Innkallinger sendes ut på e- post. De som ønsker å heller få den i vanlig post kan det.

Inntekter til FAU kommer i hovedsak fra Sannidalsdagen, og det er naturlig å kanalisere noe av dette til elevene og elevråd.

Saker fra forrige FAU:

- Bygging av gapahuk i skolens nærområde. FAU har allerede motatt penger til gjennomføring av prosjektet.

- Felles foreldremøte om nettvett med "barnevakten.no". Dette tas opp på felles foreldremøte torsdag 8. sept.

- Ny Sannidalsdag våren 2016

- Hvordan stiller FAU seg til at elever avspaserer når de har hatt et opplegg på kvelden? Tradisjonen på Sannidal skole er at elevene har en kveld sammen med klassen/kontaktlærer/foresatte og Sannidalsdagen, og at elevene tilsammen avspaserer siste skoledag. 

 

Sak 3/ 16-17: Hjelp til å montere nett i bingen

Skolen har nye nett til bingen. Vaktmester har hatt liten kapasitet til å hente opp nettene i forbindelse med skolestart.

Vedtak:  

Hvem/hva: Helen Ahlgren tar ansvar for å montere nettene

Frist: Nettene monteres førstkommende helg

Kostnad: Ingen kostnad. Skolen har nett og skaffer plaststrips