Psykisk helsetjeneste

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Omsorgstjenesten har et eget arbeidslag, psykisk helsetjeneste, der de ansatte har spisskompetanse på psykiske vansker og lidelser. Psykisk helsetjeneste har som overordnet mål å skape grunnlag for gode bedringsprosesser og vil sammen med deg utarbeide individuelle rehabiliteringstiltak. Eksempler på slike tiltak kan være opplæring til å mestre dagliglivets gjøremål, angsttrening, støttesamtaler og administrering av medisiner. Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester, vil du få tilbud om å få utarbeidet en individuell plan og tildelt en koordinator. Psykisk helsetjeneste er gratis.

Søknadsskjema for omsorgstjenester finner du her eller ved å henvende deg til omsorgstjenesten i ditt distrikt.