Psykisk helsetjeneste

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Omsorgstjenesten har et eget arbeidslag, psykisk helsetjeneste, der de ansatte har spisskompetanse på psykiske vansker og lidelser. Psykisk helsetjeneste har som overordnet mål å skape grunnlag for gode bedringsprosesser og vil sammen med deg utarbeide individuelle rehabiliteringstiltak. Eksempler på slike tiltak kan være opplæring til å mestre dagliglivets gjøremål, angsttrening, støttesamtaler og administrering av medisiner. Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester, vil du få tilbud om å få utarbeidet en individuell plan og tildelt en koordinator. Psykisk helsetjeneste er gratis.

Søknadsskjema for omsorgstjenester finner du her eller ved å henvende deg til omsorgstjenesten i ditt distrikt.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image