Prosjekt "Talenter for framtida" - Los, NAV Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kragerø kommune har fått midler til å ansette en los i 100% stilling. Organisatorisk skal stillingen ligge under NAV kontoret.

LOS-prosjektet er igangsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og varer til og med 2013. Målgruppa definerer BLD som ”Sårbar ungdom i alderen 14-23 år som er i risikosonen”.
”Talenter for framtida” er et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark, NAV, NHO, LO og utvalgte kommuner i Telemark, herunder Kragerø

Arbeids- og ansvarsområder:

Oppsøkende kontakt med ungdom og deres omgivelser
Individuell veiledning og oppfølging av utvalgte ungdommer
Kontaktformidling med skole, arbeid og andre instanser
Støttende bistand – personlig og faglig
Løsningsorientert arbeid i forhold til den enkeltes situasjon og behov

For fullstendig utlysningstekst se: nav.no

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image