Prøvefiske av hummer i og utenfor fredningsområdet i Kragerø uke 39

Oppdatert av: stein ove sannes (26.sep.2016)

26. – 30.9.2016 gjennomfører Kragerø kommune prøvefiske av hummer som et forskningsprosjekt. Kommunen har fått tillatelse av fiskeridirektoratet å gjennomføre prøvefiske før ordinær hummerfiske starter 1. oktober.

Det blir satt ut 30 teiner, det vil si 15 teiner innenfor og 15 teiner utenfor fredningsområde på innsiden av Jomfruland.

Hummer som blir fanget blir registrert med kjønn og størrelse, før de slippes ut igjen. Forskningsprosjektet ledes av en marinfaglig gruppe i Kragerø og skjærgårdstjenesten vil være engasjert til å utføre praktiske oppgaver. Teinene er merket med forskningsbøyer og kontaktinformasjon.

Ved spørsmål tar kontakt med miljørådgiver eller skjærgårdstjenesten på følgende telefon:

Elke Karlsen 99 20 57 97, Skjærgårdstjenesten 932 20 923

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image