Private vannprøver

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kragerø kommune er behjelpelig med å sende private drikkevannsprøver til laboratorium for analyse. Kommunen har for tiden avtale med Eurofins i Kristiansand, og vannprøver fra kommunen blir hentet av dem onsdag formiddag hver uke. Det er anledning til å sende prøver til dette laboratoriet sammen med kommunens ukentlige prøver etter avtale. Private vannprøver blir fakturert den enkelte separat.

Informasjon om private vannprøver

For mer informasjon, ta kontakt med Enhet for eiendom og tekniske tjenester ved Elisabeth Hammerli, tlf. 35 98 63 40.

Det er også mulig å sende eller levere private vannprøver direkte til et laboratorium selv, men man bør ta kontakt med laboratoriet først for å finne ut når de kan ta i mot prøver og for å få riktig prøveflaske. Noen laboratorier i nærheten: